2018-11-16

DoE-VI 跟CoC v5 tier 2有何差异?

在空载消耗部分,CoC v5 tier 2较DoE-Levet VI严格,而DoE-Levet VI有针对多组电压输出的要求。

在效率部分CoC v5  tier 2較DoE-Levet VI嚴格,而DoE-Levet VI有針對多組電壓輸出的要求。